bavo_verwimp Biologische_landbouw bioboerderij bio
De Kijfelaar Smaak de seizoenen !

LogoWelkom

Bioboerderij De Kijfelaar  is een plek waar (h)eerlijk  voedsel geproduceerd wordt.

We werken er volledig volgens de principes van de bio-landbouw. Dat wil zeggen dat we geen chemische middelen gebruiken om planten en dieren te forceren, maar dat we vertrekken vanuit de zorg voor de bodem, planten en dieren.

We hebben zowel dieren als akkergewassen en groenten. Op die manier kunnen we op de boerderij heel wat kringlopen sluiten.  En het zorgt ook voor een ruim aanbod van producten voor wie van lekker eten houdt.

Want alles wat we produceren, trachten we via de korte keten bij de consument te brengen. Daarom hebben we een hoevewinkeltje  en leveren we op heel wat plaatsen wekelijks een bestelling.